Home > Inventor > Hướng dẫn bài tập Inventor – Bài 1

Hướng dẫn bài tập Inventor – Bài 1


Bài 1 

Hướng giải quyết và thực hành bài tập :

-Tạo Sketch trên XY Plane

Có 2 cách tạo Sketch trong Inventor

*Cách 1
-Click lệnh Create 2D Sketch trên Sketch Menu , sau đó Click vào mặt phẳng XY Plane để tạo Sketch như hình :

*Cách 2
– Click chọn Xy plane trên Feature Manger , sau đó rê chuột vào mặt phẳng trên vùng đồ họa , click vào biểu tượng Create Sketch như hình :

-Click lệnh Line trên Sketch Menu vẽ biên dạng phác thảo sau :

-Click General Dimension trên Sketch Menu để gán ràng buộc kích thước cho biên dạng với kích thước như sau :

-Click biểu tượng Home (hình ngôi nhà trong khối View Cube) để trở về hướng nhìn Isometric cho Part

-Click lệnh Extrude trên Model Menu,với những tùy chọn sau :

Chú ý :

*Tab Output : ở tab này hiển thị 2 biểu tượng Solid (tạo khối đặc ) ,và Surface (tạo bề mặt , với bề dày bằng 0)
Ở đây chúng ta cần tạo khối đặc nên phải chọn Solid.

*Bên cạnh Tab Output có hiển thị ba biểu tượng , đó là Join (tạo khối) , Cut ( cắt khối ) , Intersect (giao khối)

Tab Extents 
Distance : tạo khối xác định bằng một khoảng cách cho trước
To : tạo khối bằng cách đẩy khối hướng tới một đối tượng
Between : tạo khối bằng cách đặt khối nằm giữa hai đối tượng

Ở đây chúng ta đang sử dụng tùy chọn Distance

*Dưới Tab Extents có 4 biểu tượng chỉ hướng , ở đây chúng ta chọn Sysmetric (đối xứng , nghĩa là tạo khối bằng cách đối xứng qua mặt phẳng trung điểm , và mặt phẳng này chính là mặt phẳng chứa biên dạng của chúng ta)

-Click lệnh Fillet trên Model Menu , đặt kích thước cung cần bo tròn là 20mm ,và chọn 2 cạnh như hình :

Chú ý :
*Tab Select Mode (Chế độ chọn)
Edge : chọn những đối tượng đơn (cạnh hoặc cung. ..v.v…….)
Loop : Chon một vùng đóng kín
Feature :chọn tất cả các bề mặt của khối được tạo ra trong một Feature (lệnh bất kỳ)

-Tạo Sketch trên mặt phẳng sau:

-Click vào lệnh Look At ,và click chọn Sketch 2 (Hoặc có thể chọn mặt phẳng ) để trở về hướng nhìn trực diện

-Click lệnh Rectangle vẽ biên dạng, và click lệnh Dimension ràng buộc biên dạng với kích thước sau:

-Click lệnh Extrude trên Model Menu , trong lệnh click vào tùy chọn Cut để dùng lệnh cắt khối , trong Tab Extents chúng ta chọn tùy chọn All  như hình :

-Tạo Sketch trên mặt phẳng này :

-Dùng các lệnh trong Sketch Menu vẽ biên dạng sau :

-Click lệnh Extrude với tùy chọn Cut :

-Tạo Sketch trên mặt phẳng sau :

-Vẽ biên dạng sau :

-Click lệnh Extrude trên Model Menu với tùy chọn Cut để cắt khối như hình sau :

-Gán vật liệu cho sản phẩm , chúng ta được sản phẩm hoàn thành :

Bài viết gốc cùng tác giả đăng trên diễn đàn và thuộc sỡ hữu của diễn đàn Meslab

http://www.meslab.org/mes/threads/20762-autodesk-inventor-va-bai-tap

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: